Home/HF/Science: Matematik B + Kemi B

HF

SCIENCE: Matematik B + Kemi B

Science-pakken er for dig, der ønsker at undersøge naturens lovmæssigheder og kortlægge logiske sammenhæng. Fagpakken giver dig gode forudsætninger for mellemlange videregående uddannelser inden for sundhed og naturvidenskab fx sygeplejerske, laborant og finansøkonom.

Til dig, der vil arbejde med:

  • forsøg i laboratoriet med efterfølgende beregninger på resultaterne.

  • teori og praksis i kemi

  • avancerede matematiske teorier og modeller

  • Naturvidenskab

Kemi

Kemi B er en overbygning på kemidelen af NF. Her går vi mere i dybden med nogle af de områder, der har været i NF, foruden vi arbejder med nye emner. I Kemi B bruges en væsentlig del af tiden på eksperimentelt arbejde. I Kemi B kan der for eksempel arbejdes med analyse af indholdet i fødevare eller fremstilling af et lægemiddel. Den faglige forskel mellem kemi i NF og Kemi B er, at der kræves en mere præcis forståelse af den kemiske teori og de anvendte analysemetoder.

Matematik

Matematik B bygger videre på det arbejde, I har lavet på Matematik C. Vi arbejder dels med kendte og ukendte emner. Fx styrkes kendskabet til matematiske modeller og begreberne differential – og integralregning indføres. I matematik B vil der være et større fokus på matematiske teorier og beviser end der er i matematik C.

I begge fag arbejdes der med formler herunder omskrivninger og anvendelse af formler til bestemmelse af ukendte størrelser. Matematiske modeller anvendes ved nogle kemiske analysemetoder f.eks. til at bestemme indholdet af det aktive stof i en hovedpinepille.

Som praktikforløb skal du besøge Absalons erhvervsuddannelse og fx lokale virksomheder, der arbejder med naturvidenskabelige problemstillinger.

Fagpakken vil desuden mindske behovet for supplering på flere uddannelser fx universitets bachelor.

Her kan du undersøge hvilke andre karrieremuligheder fagpakken giver adgang til.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.