Home/HF/Samfund og mennesker: Samfundsfag B + Idræt B

HF

Samfund og mennesker: Samfundsfag B + Psykologi C

Fagpakken ruster dig godt til en videregående uddannelse og karriere indenfor fx. politi, forsvar, redningstjeneste, undervisning og socialpædagogik.

Eksempler på fokusområder:

  • Mekanismer, der påvirker samfundets udvikling

  • Individ og samfund

  • Etik

  • Konflikthåndtering

Samfundsfag og psykologi

Med fagene samfundsfag på B-niveau og psykologi på C bliver du godt rustet til en videregående uddannelse og karriere indenfor fx. politi, forsvar, redningstjeneste, undervisning og socialpædagogik. Du skal vælge fagpakken, hvis du interesserer dig for politik, social arv og årsager til kriminalitet.

Som praktikforløb skal du besøge Absalons erhvervsuddannelse og fx politiet, en folkeskole eller en børnehave.

Her kan du undersøge, hvilke andre karrieremuligheder fagpakken giver adgang til.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.