HF

Down

HF er en almen, gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til mange videregående uddannelser. Det tager to år at få en HF-eksamen. I HF får du en bred og alsidig viden, og du lærer at bruge forskellige arbejdsmetoder.

På KG tilbyder vi 3 fagpakker. Alle fagpakker består af to fag, der komplementerer hinanden. Fagpakkerne gør dig klar til videregående uddannelse, og vi skaber sammenhæng mellem det du undervises i i timerne på skolen, og det du skal bruge i dit arbejdsliv, hvadenten din drøm er at blive politibetjent, sygeplejerske, lærer, bioanalytiker eller noget helt andet. 

Målet for HF- uddannelsen på Køge Gymnasium er, at du udvikler dig fagligt og personligt, så du har et godt grundlag for at vælge og gennemføre din videre uddannelse. Du vil blive præsenteret for en undervisning på et højt fagligt niveau. Lærerne ser det som deres mål at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Vi forventer af dig, at du deltager aktivt i undervisningen og i skolens liv i øvrigt. Du vil hurtigt lære, at jo mere du engagerer dig fagligt og socialt, jo større udbytte får du af din skoletid. Fremtidens samfund kræver viden, indsigt og engagement. I HF får du en bred basisviden, hvor du får de kvalifikationer, der er brug for. Du bliver internationalt orienteret ved at lære sprog og ved at lære om andre kulturer. Du får indsigt i samfundsmæssige og historiske problemstillinger, og du arbejder med naturvidenskabelige emner og teorier. Du bliver fleksibel, veluddannet og klar til at omstille dig i et samfund, der hurtigt ændrer sig.

Fag på HF

Når du starter på HF, møder du kendte fag som dansk, engelsk og matematik.

I løbet af din uddannelse skal du vælge valgfag. Det kan være idræt eller et kreativt fag

På HF skal du til eksamen i alle fag.

Hvem går på HF?

Gennemsnitsalderen på HF er omkring 19 år. Når du går på HF, har du måske været ude at rejse eller i arbejde et år eller to. Derfor vil du på HF møde klassekammerater med kompetencer og erfaringer, der bidrager til et godt fagligt og socialt miljø.

Som HF’er er du en del af skolens faglige, sociale og kreative liv, og vi håber, du har lyst til at deltage aktivt i vores forskellige aktiviteter.