Home/Om KG/Udvikling/Pædagogisk udviklingsarbejde

Udvikling og evaluering

Pædagogisk udviklingsarbejde

Vejen hertil

Pædagogisk udviklingsarbejde er en topprioritet på Køge Gymnasium, hvilket også afspejler sig i stor aktivitet med afsæt i lærernes didaktiske udviklingstrang og idéer. I perioden fra 2017 til 2020 har vi bevæget os fra en meget stor vifte af udviklingsprojekter, der har involveret mere end 100 lærere til færre mere fokuserede interessefællesskaber, hvor nogle af udviklings-pionerernes idéer er blevet konsoliderede og videreudviklede, ofte i faggrupperegi.

Vidensdeling har været helt centralt i udviklingsarbejdet og er bl.a. sikret gennem pædagogiske dage, faggruppemøder og skolens hjemmeside og intranet, hvor projekterne er beskrevet.

Nogle af udviklingsprojekterne på Køge Gymnasium har været gennemført i samarbejde med eksterne partnere. Det gælder fx i udviklingssamarbejdet 4G med gymnasierne i Greve, Virum og Rungsted og i projekt DiDak i samarbejde med Aarhus Universitet samt i Gymnasiefællesskabet med deltagelse i efteruddannelse med lærere fra hele regionen. Enkelte af udviklingsprojekterne er gennemført i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab og har resulteret i materiale, der anvendes mere alment på gymnasieskoler i hele landet.

Vejen videre

I perioden 2018-20 er der kommet mere og mere fokus på lærerteamets rolle for elevernes faglige udvikling og trivsel, og sammenhængen mellem disse faktorer. Et stort antal lærere har derfor været på kursus i klasseledelse med Ditte Gøricke Jensen, Pernille Hedegaard Bøgh som undervisere. Pædagogisk Udvalg på KG ønsker at teamarbejdet opprioriteres yderligere fremadrettet, hvilket også afspejler sig i udviklingsstrategien for 2021-2024.

  • Link til skolens udviklingsstrategi 2021-2024 (manglende link)

Igangværende udviklingsprojekter 2020-21

De igangværende udviklingsprojekter på Køge Gymnasium kan ses på denne hjemmeside. I menuen til venstre kan ses en liste over alle projekter for skoleåret 2020-21. Hvis du er interesseret i et bestemt fag, kan du søge med søgefunktionen.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Gå til Praktisk Info

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Gå til Kort over skolen

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Gå til Optagelse

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.

Gå til Kontakt