Home/Om KG/Udvikling/Projekter med eksternt samarbejde/finansiering

Udvikling og evaluering

Projekter med eksternt samarbejde/finansiering

Køge Gymnasium deltog i DiDAK projektet fra Aarhus Universitet. Formålet med projektet var, at skoler i samarbejde med forskere udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene.

Fokus i projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis og dermed bidrager til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse.

DiDAK 2018-2019

Køge Gymnasium har modtaget støtte til et projekt om Innovation i naturvidenskab. Målet med projektet var at styrke fag-fagligheden i innovationsforløb på gymnasieniveau ved at inddrage eksperimentelt arbejde.

De udarbejdede undervisningsforløb skulle desuden inddrage kernestof, og de eksperimenter, der indgik, skulle være eksperimenter, man alligevel ville lave i naturvidenskabsundervisning. Målet var, at innovation blev tænkt ind i almindelig undervisning, og at elevernes anvendelse af fag-faglighed til løsning af problemer fra omverdenen blev styrket.

Innovation i naturvidenskab

Køge Gymnasium arbejdet tæt sammen med Greve, Virum og Rungsted gymnasier. Nogle udviklingsprojekter er udviklet i dette samarbejde. Læs mere her.

Projekter i gymnasiesamarbejdet 2018-2019

Køge Gymnasium deltager i et samarbejde med Rungsted, Virum, Greve, Himmelev og Roskilde Gymnasium om en fælles kompetenceudvikling. Projekter i denne forbindelse kan ses her.

Kompetenceudviklingsprojekter 2018-2019

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.